Disclaimer


Op het gebruik van de websites van RIJNSE (www.rijnse.shop, www.marijnouwehand.nl, www.rijnse.nl, www.marijnouwehand.com, www.rijnse.design) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie
RIJNSE streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat RIJNSE niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.
 
Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. RIJNSE aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.
Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen RIJNSE en de gebruiker van de website ontstaan.
 
E-mail
RIJNSE garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met RIJNSE te corresponderen, accepteert u dit risico.
 
Hyperlinks
Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. RIJNSE heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. RIJNSE aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.
 
Intellectuele eigendomsrechten
Alle publicaties en uitingen van RIJNSE zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat RIJNSE daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

De merknaam Lax Vox®
LAX VOX® is als woordmerk en beeldmerk door Brevo B.V. ingeschreven bij het Benelux Bureau voor de intellectuele eigendom. Voor de producten waarbij eventueel de merknaam Lax Vox® vermeld staat, wordt uitsluitend gebruik gemaakt van producten van Brevo B.V.